ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5325-9085
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2556
 • หมดเขต    13/03/2556
 • อ่าน   321
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294