ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
 •     สำนักศิลปกรที่ 8 เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักศิลปกรที่ 8 เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-2262
 • หน่วยงาน    สำนักศิลปกรที่ 8 เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2556
 • หมดเขต    08/03/2556
 • อ่าน   316
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294