ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นายทองสุข ใจสม ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นายทองสุข ใจสม ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2556
 • หมดเขต    18/03/2556
 • อ่าน   298
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294