ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อ/จ้าง รวม 19 โครงการ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล.
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ.สะเมิง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อ/จ้าง รวม 19 โครงการ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-8577 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ.สะเมิง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2556
 • หมดเขต    19/03/2556
 • อ่าน   331
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294