ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเภทครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 381 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเภทครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 381 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5390-8516
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2556
 • หมดเขต    25/03/2556
 • อ่าน   402
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294