ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร,รั้วและบ้านพัก จำนวน 1 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร,รั้วและบ้านพัก จำนวน 1 รายการ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาด ต.สันกำแพง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6635 ต่อ 311
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/03/2556
 • หมดเขต    22/03/2556
 • อ่าน   317
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294