ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 300 ลูก
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 300 ลูก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-1124
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/03/2556
 • หมดเขต    14/03/2556
 • อ่าน   336
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294