ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์บนผิวทางลาดยางเดิม
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์บนผิวทางลาดยางเดิม ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์บนผิวทางลาดยางเดิม โดยวิธี Slurry Seal Type II ในทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนแยกแม่มาลัย – ป่าแป๋ – กิ่วคอหมา จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ หน่วยงานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
 • วันที่ประกาศ   10/07/2550
 • หมดเขต    16/07/2550
 • อ่าน   842
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294