ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง
 •     กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน
 • วันที่ประกาศ   10/07/2550
 • หมดเขต    19/07/2550
 • อ่าน   755
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294