ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำแลพัฒนาระบบระบายน้ำของลำเหมืองกลาง จำนวน 1 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำแลพัฒนาระบบระบายน้ำของลำเหมืองกลาง จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5314-0135 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/04/2556
 • หมดเขต    05/04/2556
 • อ่าน   295
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294