ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5396-7100 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/04/2556
 • หมดเขต    22/04/2556
 • อ่าน   322
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294