ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 เมษายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-1500 ต่อ 703
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/04/2556
 • หมดเขต    11/04/2556
 • อ่าน   295
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294