ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดชำรุด จำนวน 116 รายการ
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขายทอดตลาดชำรุด จำนวน 116 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4009 ต่อ 120
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/04/2556
 • หมดเขต    29/04/2556
 • อ่าน   353
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294