ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 •     สำนักงานสรรพสามติพื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามติพื้นที่เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 เมษายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2393 ต่อ 22
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามติพื้นที่เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/04/2556
 • หมดเขต    11/04/2556
 • อ่าน   333
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294