ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ,ก่อสร้างห้องน้ำประชาชน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ,ก่อสร้างห้องน้ำประชาชน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5337-2432
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/04/2556
 • หมดเขต    14/05/2556
 • อ่าน   276
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294