ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเอกชนออกแบบอาคาร
 •     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเอกชนออกแบบอาคารวิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเสนองานออกแบบอาคารดังกล่าวได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/07/2550
 • หมดเขต    17/07/2550
 • อ่าน   696
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294