ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
 •     คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ กล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ภาคสนาม จำนวน 1 ชุด กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมเลนส์ จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดซองข้อเสนอในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5394-4810 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/05/2556
 • หมดเขต    15/05/2556
 • อ่าน   330
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294