ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง สนับสนุนการอำนวยความปลอดภัย ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย
 •     สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง สนับสนุนการอำนวยความปลอดภัย ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1646
 • หน่วยงาน    สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/05/2556
 • หมดเขต    10/05/2556
 • อ่าน   295
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294