ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
  •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน 74,052 กล่อง และ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 45,738 ถุง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2551
  • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ประกาศ   03/03/2551
  • หมดเขต    09/03/2551
  • อ่าน   597
  • ผู้ส่ง   
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294