ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าปละวิทยุเครื่องบันทึกเสียงและถอดแถบบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จำนวน 5ชุด
 •     สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ อ.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าปละวิทยุเครื่องบันทึกเสียงและถอดแถบบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จำนวน 5ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ อ.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5310-7999 ต่อ 206
 • หน่วยงาน    สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ อ.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/05/2556
 • หมดเขต    17/05/2556
 • อ่าน   282
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294