ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถบรรทุก
 •     กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รถบรรทุก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1323
 • หน่วยงาน    กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/05/2556
 • หมดเขต    14/05/2556
 • อ่าน   270
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294