ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและสัญญา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   10/05/2556
 • หมดเขต    22/05/2556
 • อ่าน   292
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294