ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อ อินเตอร์เน็ต 48 วีดีซี /220 จำนวน 20 ชุด
 •     บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคาซื้อ อินเตอร์เน็ต 48 วีดีซี /220 จำนวน 20 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนวางแผน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-1174 ต่อ 4327
 • หน่วยงาน    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • วันที่ประกาศ   10/05/2556
 • หมดเขต    17/05/2556
 • อ่าน   249
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294