ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซ่อมเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซ่อมเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ยี่ห้อ คาร์ล ไซล์ส รุ่น VISULAS ARGON II จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวน 1 แผ่น ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/07/2550
 • หมดเขต    18/07/2550
 • อ่าน   667
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294