ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาขายรถยนต์ไมโครบัสจุได้ 12 ที่นั่ง นิสสัน จำนวน 1 คัน
 •     ไปรษณีย์ไทยเขต 5 จำกัด สอบราคาขายรถยนต์ไมโครบัสจุได้ 12 ที่นั่ง นิสสัน จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานไปรณีย์เขต 5 ถ.มหิดล อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-9760
 • หน่วยงาน    ไปรษณีย์ไทยเขต 5 จำกัด
 • วันที่ประกาศ   17/05/2556
 • หมดเขต    28/05/2556
 • อ่าน   276
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294