ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลหนองบัว อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ จัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก . ก่อสร้างรางระบายน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5345-7767 ต่อ 106
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองบัว อ.ไชยปราการ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/05/2556
 • หมดเขต    29/05/2556
 • อ่าน   277
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294