ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจางปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บสารบบ ของสำนันกงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจางปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บสารบบ ของสำนันกงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ห้องพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-0484 ต่อ 108
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/05/2556
 • หมดเขต    17/05/2556
 • อ่าน   300
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294