ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดวัสดุ (ไม้) ที่ได้จากการรื้อถอน
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดวัสดุ (ไม้) ที่ได้จากการรื้อถอน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนน อินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   17/05/2556
 • หมดเขต    22/05/2556
 • อ่าน   304
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294