ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประเภทงานรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประเภทงานรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนคลัง อบต.บ้านหลวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-8141
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/05/2556
 • หมดเขต    03/06/2556
 • อ่าน   308
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294