ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ฯ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานของโรงพยาบาล จำนวน 9 รายการ รวมทั้งสิ้น 166 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงพยาบาลประสาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2551
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/03/2551
 • หมดเขต    10/03/2551
 • อ่าน   594
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294