ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน 25 เครื่อง ผุ้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2551
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/03/2551
 • หมดเขต    18/03/2551
 • อ่าน   707
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294