ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนสาย ชม4052 บ้านอมก๋อย - บ้านแม่หลองน้อย อำเภออมก๋อย จำนวน 3 รายการ ดังนี้ หินคลุก จำนวน 744 ลบ.ม. , หิน 3/8" จำนวน 14 ลบ.ม. และ หิน 3/4" จำนวน 30 ลบ.ม. (คุณสมบัติตามมาตรฐาน มทช. 203-3545) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/03/2551
 • หมดเขต    27/03/2551
 • อ่าน   588
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294