ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหละหมดความจำเป็นในการใช้งาน
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหละหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 162 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 19.00 น. และกำหนดขายวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0200 ต่อ 259
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2556
 • หมดเขต    30/05/2556
 • อ่าน   396
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294