ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางการปฏิบัติและประสานงานภูมิภาค
 •     ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางการปฏิบัติและประสานงานภูมิภาค ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4153
 • หน่วยงาน    ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2556
 • หมดเขต    04/06/2556
 • อ่าน   261
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294