Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561
 • เรือนจำกลางจังหวัดลำพูน
  18/10/2561
  2
 • คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดจัดการแข่งเปตองมหากุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาบรมราชชนนี รายได้สมทบ "กองทุนหมอเจ้าฟ้า"
 • คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12/10/2561
  10
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศถึงผู้มีภาระผูกพันในบัญชีเงินฝากคลัง รพัสบัญชี 11930 เงินฝากแผนกป่าไม้จังหวัด(เงินมัดจำเข้าทำประโยชน์) ติดต่อรับเงินคืน
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
  12/10/2561
  9
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(กสจ.)ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กำหนดจัดโครงการอบรมให้แก่สมาชิก กสจ.
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(กสจ.)กำหนดจัดโครงการอบรมให้แก่สมาชิก กสจ.
  04/10/2561
  15
 • โครงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม มหิดล เฮลตี้เดย์ 2018
 • โครงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  04/10/2561
  13
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "วันสมเด็จย่า"ประจำปี 2561
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  04/10/2561
  13
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จะจัดให้มีการประมูลป้ายทะเบียนรถ (เลขสวย)
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
  28/09/2561
  21
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  26/09/2561
  16
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารนานาชาติ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือ "คลินิกแก้หนี้"
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
  12/09/2561
  23
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการ
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์
  12/09/2561
  20
 • สมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาเรียนรู้ทักศะชีวิต และฝึกอบรมจิตอาสา ประจำปี 2561
 • สมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่
  20/08/2561
  29
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ในหัวข้อเรื่อง "กาลเทศะตามนัยพระพุทธศาสนา"
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
  20/08/2561
  25
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก ของเชิญชวนเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับตำบล เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมแทนตำแหน่งที่ว่าง
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
  08/08/2561
  47
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประชาสัมพันธ์จัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  03/08/2561
  33
 • วัดดอนจั่น ขอเชิญผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประเทศลาว
 • วัดดอนจัน
  02/08/2561
  35
 • โรงพยาบาลสันทราย ขอเชิญร่วมทำบุญมหกรรมผ้าป่ารวมญาติมหากุศล "โรงพยาบาลช่วยคน ประชาชนช่วยโรงพยาบาล"
 • โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  20/07/2561
  52
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
  25/06/2561
  54
 • โรงเรียนดาราวิทยาลัย กำหนดจัดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 140 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 • โรงเรียนดาราวิทยาลัย
  12/06/2561
  82
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ( เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ) จัดกิจกรรม kicoff รณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ( เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน )
  12/06/2561
  66
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง
 • สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
  04/06/2561
  55
     หน้าที่ 1/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27