Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • ศูนย์วัฒนธรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศฺลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
 • ศูนย์วัฒนธรรมและการจัดการความรู้
  23/04/2561
  1
 • กองทัพบก จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561
 • หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กรุงเทพฯ
  30/03/2561
  13
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมประกวด"สื่อป้องกันการทุจริต"
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน
  30/03/2561
  12
 • น้ำพุร้อนสันกำแพง กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระด้วยน้ำแร่บริสุทธิ์
 • กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
  30/03/2561
  14
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน
  23/03/2561
  14
 • สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบออบประชาธิปไตย
 • สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
  23/03/2561
  15
 • จัดหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี 2561
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
  14/03/2561
  23
 • กรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโอลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดประกวดป่าชุมชน ประจำปี 2561
 • สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
  14/03/2561
  26
 • วัดดอนจั่น ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ "แก้ปีชง รับโชค"
 • วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  14/03/2561
  29
 • วัดสวนดอกพระอารามหลวง ร่วมกับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จะจัดโครงการพรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ในช่วงปิดเทอม
 • วัดสวนดอก พระอารามหลวง
  13/03/2561
  31
 • วัดสวนดอกพระอารามหลวง ร่วมกับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จะจัดโครงการพรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ในช่วงปิดเทอม
 • วัดสวนดอก พระอารามหลวง
  13/03/2561
  24
 • จังหวัดสงขลาและคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนสงฆ์อาพาธ
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา
  08/03/2561
  24
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  08/03/2561
  28
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ให้ไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมาย
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  08/03/2561
  58
 • จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดเชียงใหม่
  14/02/2561
  50
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ประชาสัมพันธ์ถึงญาติผู้ป่วย ให้มารับศพญาติที่ถึงแก่กรรมลง
 • โรงพยาบาลสวนปรุง
  14/02/2561
  43
 • จังหวัดเชียงใหม่และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
  14/02/2561
  48
 • เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
  13/02/2561
  43
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ปิดประกาศและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ"
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  13/02/2561
  47
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีรายได้ตามมาตรา 40(1)-(8) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรม
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
  13/02/2561
  46
     หน้าที่ 1/26 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26