Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่น ปี 2560
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  02/03/2560
  234
 • สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
 • สำนักงาน ป.ป.ช.
  24/02/2560
  244
 • บริษัท ปางช้างแม่สาจำกัด กำหนดจัดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 18 ขึ้น
 • บริษัท ปางช้างแม่สาจำกัด
  24/02/2560
  249
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดงาน วันวิชาการ สืบสานนาฏศิลป์ดนตรี ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2559
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  22/02/2560
  245
 • สำนักงานคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • สำนักงานคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  20/02/2560
  232
 • สวทช.ภาคเหนือ จัดงานประชุมประจำปี 2560
 • สวทช.ภาคเหนือ
  16/02/2560
  245
 • คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมนาการทำวิลแชร์สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 14
 • คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  16/02/2560
  259
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัย เชียงใหม่ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัย เชียงใหม่ จำกัด
  03/02/2560
  245
 • แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง จัดกิจกรรมมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย
 • แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง
  03/02/2560
  281
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน 10 ปี
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
  03/02/2560
  285
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดอบบรมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อโครงการ การทำสตัฟฟ์สัตว์เลี้ยง
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  26/01/2560
  228
 • กรมธนารักษ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • กรมธนารักษ์
  26/01/2560
  247
 • วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหาร เครื่องดื่ม น้ำปานะ บริขาร แด่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมปริวาส
 • วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  13/01/2560
  383
 • สำนักงานทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน วันทหารผ่านศึก เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีของเหล่าทหารกล้าที่พลีชีพเพื่อชาติ และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก
 • ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
  13/01/2560
  254
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ถึงญาติผู้ป่วยให้มารับศพ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  06/01/2560
  238
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  28/12/2559
  249
 • ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์ งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
 • ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
  28/12/2559
  245
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  28/12/2559
  193
 • เทศบาลตำบลหนองจ๊อม แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560
 • เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  23/12/2559
  234
 • วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดงานสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ
 • วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
  23/12/2559
  211
     << หน้าที่ 10/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30