Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กำหนดจัดงานวันสมเด็จย่า ประจำปี 2559
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  18/10/2559
  235
 • คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี2559
 • คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12/10/2559
  248
 • สำนักงานเทศบาลเมืองตากจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ชิงถ้วยพระราชทาน พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559
 • สำนักงานเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก
  07/10/2559
  260
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2559 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  27/09/2559
  281
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิค์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดให้บริการคลินิกหมอครอบครัว
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
  27/09/2559
  290
 • จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2559
 • จังหวัดกำแพงเพชร
  23/09/2559
  295
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กำหนดจัดงานโรงเรียนในฝันก้าวไกล สานฝัน สู่สากล
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
  23/09/2559
  294
 • กลุ่มงานจราจรตำรวจเชียงใหม่ ได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่
  23/09/2559
  337
 • วัดดอนจั่น จะจัดพิธีตักบาตรสืบชาตา พิธีพุทธาภิเษกเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยและปลูกเสกวั๖ถุมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระปิยมหาราช
 • วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  19/09/2559
  279
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
  15/09/2559
  262
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และคณะศิษยานุศิษย์ กำหนดจำทำบุญอายุวัฒนมงคล 93 ปี 73 พรรษา ถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  06/09/2559
  283
 • สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
 • สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
  06/09/2559
  277
 • ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ กำหนดจัดงานเดินการกุศล ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559
 • โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  05/09/2559
  305
 • สำนักงานควบคุมโรคที่ 1 รณรงค์เผยแพร่คำแนะนำเรื่อง "ราษฎร์รัฐร่วมใจ ต้านภัยยุงลาย"
 • สำนักงานควบคุมโรคที่ 1
  29/08/2559
  266
 • สำนักงานควบคุมโรคที่ 1จะจัดกิจกรรม
 • 29/08/2559
  259
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ชมการแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรี Big Band
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  25/08/2559
  299
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จะจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ดูแลตัวเองอย่างไร ให้สูงวัยอย่างทรงพลัง"
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
  23/08/2559
  310
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี 2560 ในหัวข้อเรื่อง "รักตัว"
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
  23/08/2559
  270
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค กำหนดจัดคอนเสิร์ตการกุศลร่วใจก่อตั้ง "พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า"
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
  23/08/2559
  298
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินการหาแนวการพัฒนาการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน ด้วยการประชาพิจารณ์ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาความเป็นไปได้ ในการบริการรูปแบบการบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
  15/08/2559
  279
     << หน้าที่ 12/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30