Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • กรมสรรพากรประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบฯ(ภ.ง.ด.94) ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)-40(8) แห่งประมวลราษฎากร ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • สำนนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
  05/08/2559
  176
 • คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สมโภช 60 รอบนักบัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาประจำปี
 • พุทธสมาคมและศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่
  07/07/2559
  210
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ขอแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 395/2559 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันประกันวินาศภัยบริษัทสัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  07/07/2559
  192
 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ แจ้งการเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เป็นปกติ
 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
  05/07/2559
  186
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกับส่วนราชการเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการ "คนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายนายหลวง"
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
  28/06/2559
  208
 • พระตำหนัดภูพิงคราชนิเวศน์ จะจัดโครงการ "เติมธรรมะให้ชีวิต น้อมจิตถวายพระราชาและพระราชินี"
 • พระตำหนัดภูพิงคราชนิเวศน์
  27/06/2559
  186
 • อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย กำหนดจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2559
 • อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  24/06/2559
  191
 • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กำหนดจัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  24/06/2559
  185
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดโครงการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพทางการศึกษา ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 27 เขต เขตพื้นที่การศึกษา 8 จังห
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่
  24/06/2559
  184
 • ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
 • ศุนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
  17/06/2559
  208
 • สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  17/06/2559
  188
 • กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 43เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
  17/06/2559
  202
 • สำนักงาน ก.พ. แจ้งจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559
 • สำนัักงานจังหวัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  10/06/2559
  168
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร กำหนดจัดประเพณีสรงน้ำและสมโภชพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  09/06/2559
  173
 • วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปเจ้าสักคงตัน
 • วัดสรีนวรัฐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
  09/06/2559
  196
 • มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง กำหนดจัดโครงการสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ"
 • สำนักงานการคลังจังหวัดเชียงใหม่
  09/06/2559
  305
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส เปิดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ผ่านเคาน์เตอร์เซอวิส
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/06/2559
  198
 • สำนักงานบริหารลูกค้า กสท เขตเหนือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT (แคท) มีแพ็กเกจสำหรับให้บริการ C-Internet
 • สำนักงานบริหารลูกค้า กสท เขตเหนือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT (แคท)
  08/06/2559
  202
 • โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ และคลินิกบรรเทาทุกข์การแพทย์แผนไทย จะจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2559
 • โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/06/2559
  252
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 27 เขตพื้นที่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ) อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  08/06/2559
  309
     << หน้าที่ 13/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30