Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมโครงการและกิจกรรมด้านป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน
  03/03/2559
  143
 • กองพลทหารราบที่ 7 จะจัดงานต้อนรับ ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง
 • กองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  03/03/2559
  131
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสทเขตภาคเหนือ หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์การให้บริการของบริษัท
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสทเขตภาคเหนือ
  01/03/2559
  154
 • คณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับประชาชน จะจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 129 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559
 • สำนักงานคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  01/03/2559
  159
 • คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  29/02/2559
  136
 • วัดยางกวง ร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ของเชิญร่วมบูชา พระกริ่งธงชัยดอยสุเทพ "รุ่นเจ้าสัว"
 • สำนักงานวัดยางกวง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  29/02/2559
  146
 • สมาคมสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย จะจัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ครั้งที่ 50
 • สมาคมสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
  29/02/2559
  141
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2559 จะจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 ประเภทบทกวี และเรื่องสั้น เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืงในระบอบบประชาธิปไตย
 • กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
  24/02/2559
  219
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะจัดงาน CMRU Book Fair 2016
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  19/02/2559
  142
 • มูลนธิครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จะจัดงานทำบุญอุทิศกุศลถวายแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพของครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปี 2559
 • มูลนิธิครูบาศรวิชัย จังหวัดเชียงใหม่
  19/02/2559
  146
 • มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่ จะจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อปุงเถ่ากงเชียงใหม่ 2559
 • มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่
  19/02/2559
  162
 • คณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดป่าเป้า จะจัดงานประเพณีปอยส่างลองวัดป่าเป้าพรรพชาธรรมทายาทเฉลิมพระเกียรติ
 • วัดป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  19/02/2559
  304
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด
  17/02/2559
  193
 • มูลนิธิกล้วยไม้ไทย จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดโครงการประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 6 หัวข้อ "กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย"
 • มูลนิธิกล้วยไม้ไทย จังหวัดเชียงใหม่
  17/02/2559
  169
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จะจัดโครงการประชุสเสวนาด้านธุรกิจเกษตร เรื่อง "ธุรกิจเกษตรไทย โอกาสใหม่ สู่ความยั่งยืน"
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
  16/02/2559
  120
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดงาน "ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันต์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด"
 • สนง.ปรระชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  16/02/2559
  134
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน จะจัดกิจกรรมวันพบญาติแบบใกล้ชิด ประจำปี 2559
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน
  12/02/2559
  172
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  12/02/2559
  135
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 9"
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่
  12/02/2559
  132
 • สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ว.ท.ท.) จะจัดงานพระราชทานรางวัล "เทพทอง" ครั้งที่ 17
 • สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ว.ท.ท.)
  12/02/2559
  158
     << หน้าที่ 13/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27