Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่ จะจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อปุงเถ่ากงเชียงใหม่ 2559
 • มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่
  19/02/2559
  180
 • คณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดป่าเป้า จะจัดงานประเพณีปอยส่างลองวัดป่าเป้าพรรพชาธรรมทายาทเฉลิมพระเกียรติ
 • วัดป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  19/02/2559
  332
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด
  17/02/2559
  207
 • มูลนิธิกล้วยไม้ไทย จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดโครงการประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 6 หัวข้อ "กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย"
 • มูลนิธิกล้วยไม้ไทย จังหวัดเชียงใหม่
  17/02/2559
  191
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จะจัดโครงการประชุสเสวนาด้านธุรกิจเกษตร เรื่อง "ธุรกิจเกษตรไทย โอกาสใหม่ สู่ความยั่งยืน"
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
  16/02/2559
  139
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดงาน "ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันต์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด"
 • สนง.ปรระชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  16/02/2559
  200
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน จะจัดกิจกรรมวันพบญาติแบบใกล้ชิด ประจำปี 2559
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน
  12/02/2559
  186
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  12/02/2559
  152
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 9"
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่
  12/02/2559
  151
 • สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ว.ท.ท.) จะจัดงานพระราชทานรางวัล "เทพทอง" ครั้งที่ 17
 • สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ว.ท.ท.)
  12/02/2559
  173
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  11/02/2559
  116
 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ขอรับการสนับสนุนชุดกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนในโครงการกีฬาและกรีฑาสีประจำปี พ.ศ 2559
 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
  10/02/2559
  119
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 9
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  05/02/2559
  152
 • สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 22
 • สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  05/02/2559
  228
 • ศาลากลางจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมวิ่ง พญาคันคาก มินิ- ฮาล์ฟ มาราธอน 2016 ครั้งที่ 1
 • ศาลากลางจังหวัดยโสธร
  05/02/2559
  157
 • ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  05/02/2559
  133
 • สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา-ญี่ปุ่น
 • สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
  05/02/2559
  166
 • สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยาจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา
 • สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
  04/02/2559
  127
 • สำนักงานสรรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายภาษีบุุคลธรรมดา
 • สำนักงานสรรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
  04/02/2559
  139
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานฯ
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
  04/02/2559
  138
     << หน้าที่ 14/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27