Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  06/01/2559
  110
 • พิพิธภัณทสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • พิพิธภัณทสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
  06/01/2559
  95
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดจัดงาน "ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน" ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
 • ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  06/01/2559
  106
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 26
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  06/01/2559
  112
 • โรงพยาบาลสวนปรุงประชาสัมพันธ์ การจัดทำปฎิทินข่าว ประจำเดือน มกราคม 2559
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  06/01/2559
  107
 • พิพิภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • พิพิธภัณฑ์ไทยสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  30/12/2558
  115
 • วัดดอนจั่น เชิญร่วมพิธีสืบชาตา แก้ปีชง ปี 59
 • วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  28/12/2558
  177
 • คณะศรัทธาวัดป่ากล้วย มีความประสงค์จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีต้อนรับปีใหม่ ร่วมสร้างวัดป่ากล้วย
 • วัดป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  25/12/2558
  111
 • ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ แจ้งคำสั่งการเปลี่ยนแปลงลำดับที่ จังหวัดที่ตั้ง เขตพื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย
 • ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
  24/12/2558
  178
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักษาใหม่
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  24/12/2558
  135
 • บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญร่วมบริจาก สิ่งของตามโครงการ พี่อิ่มใจน้องอุ่นตัว ปีที่ 8
 • บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  21/12/2558
  127
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จะจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล "แมคคอร์มิคมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 "
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
  21/12/2558
  139
 • สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จะจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "มติใหม่ พ.ร.บ. จัดชื้อจัดจ้าง"
 • สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
  21/12/2558
  120
 • เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559
 • เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  21/12/2558
  114
 • สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ขอเชิญเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
  16/12/2558
  106
 • สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ขอเชิญเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
  16/12/2558
  139
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ผ่านธนาคาร เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือการละเว้นไม่ปฏิบัติของตัวแทน นายหน้าประกันภัย
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จังหวัดเชียงใหม่
  14/12/2558
  123
 • เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา กำหนดจัดงาน "หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 6"
 • สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แต่ง จังหวัดเชียงใหม่
  14/12/2558
  119
 • ศาลปกครองเชียงใหม่ กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองเชียงใหม่
 • ศาลปกครองเชียงใหม่
  09/12/2558
  120
 • มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ได้จัดทำและจำหน่ายหนังสือ "หนึ่งเดียวในแผ่นดิน" เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนนม์มายุ 88 พรรษา
 • มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
  08/12/2558
  163
     << หน้าที่ 15/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27