Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • กองพลทหารราบที่ ๗ กำหนดจัดงาน "มหกรรมทุ่งยั้งทัพ ต้อนรับปีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี"
 • กองพลทหารราบที่ ๗ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  19/11/2558
  126
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ จะคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการอุทยานการศึกษาและบริการวิชาการ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  19/11/2558
  142
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จะจัดโครงการเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเศรษฐกิจกับผ้าไทเรื่อง "ผ้าไทในอุษาคเนย์:ความสัมพันธ์ร่วมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม"
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  19/11/2558
  125
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งเตือน การปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลยี่เป็ง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  14/11/2558
  109
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  14/11/2558
  98
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  14/11/2558
  121
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการชาวเหนืออาสา ครั้งที่ ๑ ตอน ล้อมรั้วให้น้อง
 • ชมรมนักศึกษาชาวเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  11/11/2558
  130
 • คณะศิษยานุศิษย์ วัดดอยแท่นพระ (ผาหลวง) ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิสาร์ทกิตยาภรณ์ (หลวงพ่อวัลลภ กิตฺติภทฺโท)
 • วัดดอยแท่นพระ (ผาหลวง) ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  11/11/2558
  218
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี กำหนดจัดการแข่งขันเปตอง "ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี โอเพ่น ครั้งที่ ๑๐" ประจำปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทาน
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  09/11/2558
  144
 • กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผลิตภัณฑ์
 • กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี
  09/11/2558
  124
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จะจัดนิทรรศการเนื่องในวันพิพิธภันณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๘
 • พิพิธภัณฑ์ไทยสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  09/11/2558
  115
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จังหวัดเชียงใหม่ มีคำคำสั่ง ให้บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จังหวัดเชียงใหม่
  09/11/2558
  103
 • สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมหามงคลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่น "กูให้มึงได้งานได้เงิน"
 • สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
  09/11/2558
  116
 • เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๘
 • เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  09/11/2558
  122
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายทุก สถาบันการศึกษา เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยมหิดล
  09/11/2558
  102
 • เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลฟ้าฮ่าม จะจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๘
 • สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  04/11/2558
  125
 • คณะศรัทธาและศิษย์วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  04/11/2558
  105
 • บริษัทที่ปรึกษาฯ และคณะการเคหะแห่งชาติ จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒
 • บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด
  03/11/2558
  108
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก จะจัดกิจกรรม"เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  02/11/2558
  105
 • To Be Number One จะดำเนิดการจัดการประกวดแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๖ ระดับภาคเหนือ
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรค งาน To Be Number One
  02/11/2558
  113
     << หน้าที่ 17/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27