Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • คณะศิษยานุศิษย์ วัดดอยแท่นพระ (ผาหลวง) ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิสาร์ทกิตยาภรณ์ (หลวงพ่อวัลลภ กิตฺติภทฺโท)
 • วัดดอยแท่นพระ (ผาหลวง) ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  11/11/2558
  204
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี กำหนดจัดการแข่งขันเปตอง "ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี โอเพ่น ครั้งที่ ๑๐" ประจำปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทาน
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  09/11/2558
  118
 • กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผลิตภัณฑ์
 • กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี
  09/11/2558
  101
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จะจัดนิทรรศการเนื่องในวันพิพิธภันณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๘
 • พิพิธภัณฑ์ไทยสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  09/11/2558
  98
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จังหวัดเชียงใหม่ มีคำคำสั่ง ให้บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จังหวัดเชียงใหม่
  09/11/2558
  82
 • สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมหามงคลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่น "กูให้มึงได้งานได้เงิน"
 • สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
  09/11/2558
  96
 • เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๘
 • เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  09/11/2558
  108
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายทุก สถาบันการศึกษา เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยมหิดล
  09/11/2558
  85
 • เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลฟ้าฮ่าม จะจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๘
 • สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  04/11/2558
  111
 • คณะศรัทธาและศิษย์วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  04/11/2558
  87
 • บริษัทที่ปรึกษาฯ และคณะการเคหะแห่งชาติ จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒
 • บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด
  03/11/2558
  93
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก จะจัดกิจกรรม"เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  02/11/2558
  84
 • To Be Number One จะดำเนิดการจัดการประกวดแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๖ ระดับภาคเหนือ
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรค งาน To Be Number One
  02/11/2558
  97
 • ด้วยมูลนิธิครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดจัดงานในแต่ละปี
 • ด้วยมูลนิธิครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่
  29/10/2558
  107
 • มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาชื่อว่า "การประชุมพิเศษของพยานพระยะโฮวา ปี 2015"
 • มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
  27/10/2558
  105
 • จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๒๐ ปี การสถาปนาเมืองเชียงใหม่ จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน สำหรับใช้เป็นการสื่อในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
 • สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทร ๐๕๓ ๑๑๒ ๗๐๔
  27/10/2558
  107
 • วัดพวกเปีย ถนนทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าปั้นพระเจ้าทันใจ ปางเปิดโลก ชื่อว่า "พระพุทธเปิดโชคเปิดทรัพย์ทันใจ"
 • วัดพวกเปีย ถนนทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  27/10/2558
  105
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง ประชาสัมพันธ์ เรื่องรถค้างชำระภาษีเกิน ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต้องตรวจสภาพรถ และ เรื่อง ต่อภาษีรถบรรทุกหกล้อ สิบล้อ ได้ทั่วไทย
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง
  19/10/2558
  96
 • กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือสั่งการให้ชะลอการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น ๓ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
  16/10/2558
  98
 • สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานอำนวยการ งานการเงินและบัญชี เชิญร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินพระราชทาน
 • สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานอำนวยการ งานการเงินและบัญชี
  15/10/2558
  102
     << หน้าที่ 17/26 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26