Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกผักสวนครัวแบบครบวงจร"
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  01/12/2558
  232
 • สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ประกาศสืบหาบิดามารดาผู้ปกครองเด็ก จำนวน ๘ ราย
 • สถานสงเคราะห์เวียงพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  01/12/2558
  197
 • กองพลทหารราบที่ ๗ กำหนดจัดงาน "มหกรรมทุ่งยั้งทัพ ต้อนรับปีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี"
 • กองพลทหารราบที่ ๗ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  01/12/2558
  157
 • กรมประมงในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเมศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจองทอง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
  01/12/2558
  240
 • คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระอธิการภุชงค์ อภิปุญฺโญ (พระอาจารย์หมู)
 • ดห้วยไร่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  01/12/2558
  217
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ควบคุม
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
  01/12/2558
  185
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จะจัดโครงการ "ปันไออุ่นช่วยน้องผู้เหน็บหนาว"
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  27/11/2558
  165
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ประชาสัมพันธ์การทำลายฟิล์มเอ๊กซเรย์ของโรงพยาบาล ที่เก็บไว้เป็นระยะเวลา ๕ ปี
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
  27/11/2558
  243
 • จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการตลาดนัดชุมชน กำหนดจัดงาน "เทศกาลของขวัญปีใหม่" ภายใต้โครงการ "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้"
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
  27/11/2558
  180
 • จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘
 • เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
  27/11/2558
  192
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการ ที่ขาดการติดต่อเกิน ๔ ปี
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  25/11/2558
  208
 • ชุมชนวัดเกตการาม กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งล้านนาสืบสานล่องสะเปาหลวงลอยเคราะห์ ครั้งที่ ๒
 • ดเกตการาม ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  25/11/2558
  164
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "การยกระดับคุณภาพชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียนครั้งที่ ๒
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  25/11/2558
  164
 • เทศบาลตำบลช้างเผือกจะจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๕๘
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  23/11/2558
  167
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
 • สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  23/11/2558
  152
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน จะดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆ
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน ต.สันผักหวาน อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
  23/11/2558
  174
 • วัดสวนดอกพระอารามหลวง จะจัดงานประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด
 • วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
  20/11/2558
  243
 • กองพลทหารราบที่ ๗ กำหนดจัดงาน "มหกรรมทุ่งยั้งทัพ ต้อนรับปีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี"
 • กองพลทหารราบที่ ๗ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  19/11/2558
  171
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ จะคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการอุทยานการศึกษาและบริการวิชาการ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  19/11/2558
  173
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จะจัดโครงการเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเศรษฐกิจกับผ้าไทเรื่อง "ผ้าไทในอุษาคเนย์:ความสัมพันธ์ร่วมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม"
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  19/11/2558
  154
     << หน้าที่ 17/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27