Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ขอเชิญชวนผู้ใช้ฟ้าชำระค่าไฟฟ้าโดยวิธีหักผ่านบัญชรธนาคาร ฟรีค่าธรรมเนียม ที่ PEA SHOP ทุกแห่ง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  28/01/2559
  241
 • สำนักงาน ป.ป.ช.จะจัดโครงการประกวดสื่อประจำปี 2559
 • สำนักงาน ป.ป.ช.
  28/01/2559
  206
 • มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่น 2 "
 • มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
  28/01/2559
  224
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจักงาน "ส่งเสริมของดีตำบลสันผักหวาน และมหัศจรรย์ดินยิ้ม"
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน ต.สันผักหวาน อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
  21/01/2559
  243
 • ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  21/01/2559
  236
 • สมาคมสานสัมพันธ์ ,โรงพยาบาลสวนปรุงและภาคีเครือข่าย กำหนดจัดกิจกรรม "เดินเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 14"
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  21/01/2559
  250
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กำหนดทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย ที่ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลนานเกิน 10 ปี
 • 21/01/2559
  230
 • สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน กำหนดจัดประชุมคณะทำงานฯ
 • สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน
  13/01/2559
  223
 • คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักรพิชัยรณรงค์สงคราม กำหนดจัดสัมมนาการทำวิลแชร์ สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 6
 • คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11/01/2559
  230
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ เอ.เอ็ม สเตอริโอ ความถี่ 612 กิโลเฮิรตซ์ จะจัดงานครบรอบการก่อตั้ง 51 ปี
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัเชียงใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  11/01/2559
  250
 • วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ" วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2559
 • สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  09/01/2559
  249
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  06/01/2559
  220
 • พิพิธภัณทสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • พิพิธภัณทสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
  06/01/2559
  218
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดจัดงาน "ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน" ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
 • ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  06/01/2559
  219
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 26
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  06/01/2559
  242
 • โรงพยาบาลสวนปรุงประชาสัมพันธ์ การจัดทำปฎิทินข่าว ประจำเดือน มกราคม 2559
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  06/01/2559
  221
 • พิพิภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • พิพิธภัณฑ์ไทยสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  30/12/2558
  237
 • วัดดอนจั่น เชิญร่วมพิธีสืบชาตา แก้ปีชง ปี 59
 • วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  28/12/2558
  299
 • คณะศรัทธาวัดป่ากล้วย มีความประสงค์จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีต้อนรับปีใหม่ ร่วมสร้างวัดป่ากล้วย
 • วัดป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  25/12/2558
  235
 • ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ แจ้งคำสั่งการเปลี่ยนแปลงลำดับที่ จังหวัดที่ตั้ง เขตพื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย
 • ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
  24/12/2558
  319
     << หน้าที่ 18/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30