Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน กำหนดจัดประชุมคณะทำงานฯ
 • สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน
  13/01/2559
  177
 • คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักรพิชัยรณรงค์สงคราม กำหนดจัดสัมมนาการทำวิลแชร์ สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 6
 • คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11/01/2559
  174
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ เอ.เอ็ม สเตอริโอ ความถี่ 612 กิโลเฮิรตซ์ จะจัดงานครบรอบการก่อตั้ง 51 ปี
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัเชียงใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  11/01/2559
  202
 • วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ" วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2559
 • สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  09/01/2559
  198
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  06/01/2559
  169
 • พิพิธภัณทสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • พิพิธภัณทสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
  06/01/2559
  169
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดจัดงาน "ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน" ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
 • ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  06/01/2559
  164
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 26
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  06/01/2559
  186
 • โรงพยาบาลสวนปรุงประชาสัมพันธ์ การจัดทำปฎิทินข่าว ประจำเดือน มกราคม 2559
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  06/01/2559
  167
 • พิพิภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • พิพิธภัณฑ์ไทยสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  30/12/2558
  183
 • วัดดอนจั่น เชิญร่วมพิธีสืบชาตา แก้ปีชง ปี 59
 • วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  28/12/2558
  246
 • คณะศรัทธาวัดป่ากล้วย มีความประสงค์จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีต้อนรับปีใหม่ ร่วมสร้างวัดป่ากล้วย
 • วัดป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  25/12/2558
  178
 • ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ แจ้งคำสั่งการเปลี่ยนแปลงลำดับที่ จังหวัดที่ตั้ง เขตพื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย
 • ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
  24/12/2558
  266
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักษาใหม่
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  24/12/2558
  204
 • บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญร่วมบริจาก สิ่งของตามโครงการ พี่อิ่มใจน้องอุ่นตัว ปีที่ 8
 • บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  21/12/2558
  205
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จะจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล "แมคคอร์มิคมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 "
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
  21/12/2558
  197
 • สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จะจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "มติใหม่ พ.ร.บ. จัดชื้อจัดจ้าง"
 • สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
  21/12/2558
  186
 • เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559
 • เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  21/12/2558
  190
 • สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ขอเชิญเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
  16/12/2558
  173
 • สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ขอเชิญเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
  16/12/2558
  220
     << หน้าที่ 18/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30