Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก ประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดวันที่กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2562
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
  18/02/2562
  127
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันวิชาการ สืบสานนาฏศิลป์ดนตรี ครั้งที่ 22
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
  18/02/2562
  119
 • คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมธุรกิจจำลองประจำปี 2562
 • คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  06/02/2562
  131
 • ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี พ.ศ 2562
 • ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
  06/02/2562
  111
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดงานวันนักประดิษฐ์ ครั้งที่21
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม.
  02/02/2562
  126
 • ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จัดโครงการจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2562
 • ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  02/02/2562
  119
 • สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ จัดงานวันทหารผ่านศึก
 • สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ 187 หมู่ที่3ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  02/02/2562
  98
 • สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 โครงการ
 • สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  01/02/2562
  93
 • สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CUM Book Fair ครั้งที่ 25
 • สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  31/01/2562
  100
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์เสริมสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆ
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
  31/01/2562
  94
 • งานสังคมสงเคราะห์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประกาศตามญาติผู้ป่วยถึงแก่กรรม
 • รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
  31/01/2562
  116
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน
  28/01/2562
  116
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
  28/01/2562
  105
 • จังหวัดเชียงใหม่ ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้คณะโขนศาลาเฉลิมกรุงมาจัดแสดง
 • สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
  28/01/2562
  103
 • สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ภาคพายัพ ร่วมกับโครงการลานธรรมะคณะเรา และมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมหญ้าแพรกสัญจร รักษาโรคนิ้วล็อก ครั้งที่ 16
 • สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ภาคพายัพ
  17/01/2562
  99
 • แขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง กำหนดการประชุม รับฟังข้อเสนอ ความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 ตอนศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย
 • แขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง
  17/01/2562
  105
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกาศประชาพิจารณ์การจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา รายการจ้างทำความสะอาดภายในวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  17/01/2562
  111
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกาศประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการจัดทำหน้งสือรุ่น ประจำปี 2561
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  17/01/2562
  95
 • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ จะดำเนินการทำลายประวัติการรักำษาของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่ขาดอายุการติดต่อเกิน 5 ปี
 • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
  17/01/2562
  98
 • ส ป ช.กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปี 2562 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
 • ส ป ช.
  08/01/2562
  99
     << หน้าที่ 2/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30