Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • โรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง วิชัยวิทยามินิมาราธอน ครั้งที่ 13
 • โรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
  05/02/2561
  48
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ได้จัดทำปฏิทินข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 • โรงพยาบาลสวนปรุง
  05/02/2561
  43
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
  05/02/2561
  38
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 6
 • THE WORLD BANK
  18/01/2561
  52
 • วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) ขอเชิญชวนศรัทธาพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม ปริวาสกรรม หรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพ็ญ
 • วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  18/01/2561
  52
 • มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก "บ้านพาเพลิน" ขอเชิญชวนทำบุญสนับสนุนส่งเสริมมูลนิธิได้ช่วยเหลือเด็กทางกฎหมาย
 • มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก "บ้านพาเพลิน"
  18/01/2561
  49
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะจัดโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ (วิ่งมินิมาราธอน)
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
  18/01/2561
  45
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง ร่วมกับโรงเรียนสันกำแพง กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้า " ปิ๊กมาเต๊อะ สันก่ำแปง โฮงเฮียนเฮา"
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง
  10/01/2561
  52
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน กำหนดจัดงานเดินการกุศล สร้างสัมพันธ์น้องพี่ ครั้งที่ 1
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน
  10/01/2561
  59
 • กรมชลประทาน กำหนดจัดสัมมนาโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล
 • กรมชลประทาน
  03/01/2561
  55
 • คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
 • คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  03/01/2561
  53
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่
  03/01/2561
  47
 • มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์มหวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดสัมมนาโครงการ "เพราะมีน้ำใจจึงมีชีวิต"สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 21
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  18/12/2560
  65
 • คณะศิษย์หลวงปู่พระครูธรรมโกศล กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพของ หลวงปู่พระธรรมโกศล
 • วัดร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  18/12/2560
  124
 • คณะศิษย์หลวงปู่พระครูธรรมโกศล กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพของ หลวงปู่พระธรรมโกศล
 • 18/12/2560
  54
 • วัดดอนจั่น กำหนดจัดพีธีสืบชาตา มงคลชีวิต
 • วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  18/12/2560
  42
 • โรงพยาบาลสวนปรุงได้จัดทำปฎิทินข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ของโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  06/12/2560
  48
 • เรือนจำจังหวัดลำพูนจะจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน
  06/12/2560
  84
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี กำหนดจักการแข่งขันกีฬาเปตอง "ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี โอเพ่นครั้งที่ 12" ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
  23/11/2560
  78
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหมครั้งที่ 12 ไหมไทยฝ้ายล้านนาชาติพันธ์ุ
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  23/11/2560
  64
     << หน้าที่ 2/26 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26