Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • วัดดอนจั่น ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ "แก้ปีชง รับโชค"
 • วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  14/03/2561
  84
 • วัดสวนดอกพระอารามหลวง ร่วมกับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จะจัดโครงการพรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ในช่วงปิดเทอม
 • วัดสวนดอก พระอารามหลวง
  13/03/2561
  92
 • วัดสวนดอกพระอารามหลวง ร่วมกับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จะจัดโครงการพรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ในช่วงปิดเทอม
 • วัดสวนดอก พระอารามหลวง
  13/03/2561
  83
 • จังหวัดสงขลาและคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนสงฆ์อาพาธ
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา
  08/03/2561
  76
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  08/03/2561
  103
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ให้ไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมาย
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  08/03/2561
  104
 • จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดเชียงใหม่
  14/02/2561
  100
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ประชาสัมพันธ์ถึงญาติผู้ป่วย ให้มารับศพญาติที่ถึงแก่กรรมลง
 • โรงพยาบาลสวนปรุง
  14/02/2561
  90
 • จังหวัดเชียงใหม่และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
  14/02/2561
  95
 • เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
  13/02/2561
  91
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ปิดประกาศและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ"
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  13/02/2561
  97
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีรายได้ตามมาตรา 40(1)-(8) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรม
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
  13/02/2561
  101
 • โรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง วิชัยวิทยามินิมาราธอน ครั้งที่ 13
 • โรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
  05/02/2561
  91
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ได้จัดทำปฏิทินข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 • โรงพยาบาลสวนปรุง
  05/02/2561
  94
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
  05/02/2561
  74
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 6
 • THE WORLD BANK
  18/01/2561
  98
 • วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) ขอเชิญชวนศรัทธาพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม ปริวาสกรรม หรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพ็ญ
 • วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  18/01/2561
  96
 • มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก "บ้านพาเพลิน" ขอเชิญชวนทำบุญสนับสนุนส่งเสริมมูลนิธิได้ช่วยเหลือเด็กทางกฎหมาย
 • มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก "บ้านพาเพลิน"
  18/01/2561
  96
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะจัดโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ (วิ่งมินิมาราธอน)
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
  18/01/2561
  94
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง ร่วมกับโรงเรียนสันกำแพง กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้า " ปิ๊กมาเต๊อะ สันก่ำแปง โฮงเฮียนเฮา"
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง
  10/01/2561
  101
     << หน้าที่ 2/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27