Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • ทางสถาบัน Math Express จัดงาน "มหกรรมรักการอ่าน 2558"
 • สถาบัน Math Express 410/11 ม.เชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  16/07/2558
  298
 • สวท.ประจวบคีรัขันธ์ ประชาสัมพันธ์ของเชิญร่วบริจาคทรัพย์ จัดสร้าง อุทยานราชภักดิ์
 • สวท.ประจวบคีรีขันธ์
  15/07/2558
  290
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ) จะจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ) อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  15/07/2558
  269
 • กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาติไทย จะจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ ปี ๒๕๕๘
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
  10/07/2558
  306
 • คณะมนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จะจัดนิทรรศการญี่ปุ่นครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๘
 • คณะมนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  10/07/2558
  257
 • รงพยาบาลสวนปรุงได้จัดทำปฎิทินข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • รงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวีดเชียงใหม่
  08/07/2558
  253
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ๒๕๕๘
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/07/2558
  276
 • สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนเกษตรกร
 • สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
  08/07/2558
  267
 • คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปี ๒๕๕๘
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  07/07/2558
  265
 • สภาวิศวกร กำหนดจัดงานสัมนาใหญ่สภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๕๘ (COE ANNUAL SEMINAR 2015)
 • สภาวิศวกร
  07/07/2558
  263
 • การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยและบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ "วีโก้ คัพ ๒๐๑๕"
 • สำนักงาน กกท.จังหวัดเชียงใหม่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  07/07/2558
  284
 • เทศบาลตำบลฟ้าห้าม กำหนดจัดกิจกรรม "ตลาดนัดชุมชนจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด"
 • เทศบาลตำบลฟ้าห้าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  07/07/2558
  282
 • สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
  02/07/2558
  287
 • จัดแข่งขันกีฬาประชาชนเทสบาลตำบลช้างเผือก
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  24/06/2558
  292
 • จัดโครงการเฝ้าระวัง น้ำทิ้ง น้ำเสีย จากอาคาร และฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  24/06/2558
  309
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก จัดให้มีการประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่บริเวณสุสานศรีสุดจัดตั้งสถานธนานุบาล
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  24/06/2558
  304
 • เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดโครงการชุมชนสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  22/06/2558
  263
 • สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร การอ่านและคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีสำหรับผู้บริหารอย่างมืออาชีพ
 • สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  22/06/2558
  272
 • อำเภอด่านซ้าย กำหนดจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น
 • ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ถนนแก้วอาสา ลย ๔๒๑๒๐
  12/06/2558
  275
 • แขวงทางหลวงที่ ๒ จัดกิจกรรมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  12/06/2558
  282
     << หน้าที่ 24/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30