Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • เทศบาลตำบลอมก๋อย ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว "อากาศดี..ที่อมก๋อย" ครั้งที่ ๒
 • สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  27/01/2558
  152
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  27/01/2558
  170
 • การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมลอย (โคมไฟ) จังหวัดเชียงใหม่
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  23/01/2558
  175
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศเรื่อง " ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๗"
 • สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  20/01/2558
  178
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานทำบุญยดยอดมหาเศวตฉัตรและสืบชาตาหลวง ณ วัดสันปูเลย
 • ด้วยทางคณะศรัทธาวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  16/01/2558
  138
 • ขอเชิญเข้าร่วมงาน โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ในโลกไร้พรมแดน) เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  16/01/2558
  171
 • ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ ๒๑
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  16/01/2558
  164
 • ขอเชิญร่วมงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๕๘
 • สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  15/01/2558
  155
 • ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานเทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๕๘
 • สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  14/01/2558
  152
 • ข่าวประชาสัมพันธ์บอกบุญผ้าป่าสามัคคี "หนึ่งล้านดวงใจ หนึ่งร้อยบูชา"
 • เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  14/01/2558
  134
 • ประกาศสืบหาบิดามารดาของเด็กถูกทอดทิ้ง
 • สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เลขที่ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้วย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  13/01/2558
  208
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวัทยาลัยเชียงใหม่ มีมติขายเวลาการจัดงาน "งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๗"
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
  13/01/2558
  159
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวัทยาลัยเชียงใหม่ มีมติขายเวลาการจัดงาน "งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๗"
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
  13/01/2558
  181
 • ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ - ลำพูน จัดโครงการทำดีร่วมกัน ภายใต้ชื่อ "ร่วมใจร่วมด้วยช่วยแบ่งปันไออุ่นแด่น้อง ปี 2557" ขึ้น
 • ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ - ลำพูน สถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด"เชียงใหม่ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  09/01/2558
  170
 • ด้วย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์จังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
 • ด้วย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานผลิตอาหารสัตว์จังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - เชียงใหม่ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  09/01/2558
  429
 • สถานีรถไฟเชียงใหม่จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘
 • สถานีรถไฟเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  09/01/2558
  182
 • ตำรวจภูธรภาค ๕ ได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘
 • กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๕ ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/01/2558
  167
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะจักกิจกรรมวันเด็ก 2558
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/01/2558
  167
 • โรงพยาบาลสวนปรุงได้จัดทำปฎิทินข่าว ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรสสุขภาพจิต ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/01/2558
  186
 • กิจกรรมวิ่งการกุศล "แมคคอร์มิคมาราธอน ครั้งที่ 12"
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  08/01/2558
  208
     << หน้าที่ 24/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27