Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ - ลำพูน จัดโครงการทำดีร่วมกัน ภายใต้ชื่อ "ร่วมใจร่วมด้วยช่วยแบ่งปันไออุ่นแด่น้อง ปี 2557" ขึ้น
 • ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ - ลำพูน สถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด"เชียงใหม่ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  09/01/2558
  191
 • ด้วย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์จังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
 • ด้วย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานผลิตอาหารสัตว์จังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - เชียงใหม่ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  09/01/2558
  485
 • สถานีรถไฟเชียงใหม่จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘
 • สถานีรถไฟเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  09/01/2558
  203
 • ตำรวจภูธรภาค ๕ ได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘
 • กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๕ ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/01/2558
  182
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะจักกิจกรรมวันเด็ก 2558
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/01/2558
  189
 • โรงพยาบาลสวนปรุงได้จัดทำปฎิทินข่าว ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรสสุขภาพจิต ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/01/2558
  208
 • กิจกรรมวิ่งการกุศล "แมคคอร์มิคมาราธอน ครั้งที่ 12"
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  08/01/2558
  228
 • เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษา ๒๕๕๘
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐
  06/01/2558
  219
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง คำเนินการจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (เป้าสะท้อนแสง) เส้นทางในเขตรับผิดชอบของแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ จำนวน ๔ สาย เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไปจนถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  24/12/2557
  224
 • เนื่องด้วย ในวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี เป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ทางพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขึ้น ณ เรือนรับรอง ภายในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาศให้ประชาชนและนักท่
 • พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  24/12/2557
  217
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้กำหนดให้มีพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสนามกีฬาของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประกอบด้วยอาคารอำนวยการ สนามฟุตบอลมาตรฐาน สนามเปตอง สนามวอลเลย์บอล และศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนตำบลสันผักหวาน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะทำพิธี
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  24/12/2557
  249
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก จะจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดความระเบียบเรียบร้อยถนน ภายในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้สะอาด น่าอยู่ โดยกำหนดพิธีโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ในวันที่ ๒๓ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓. ๐๐ - ๑๖.๐๐ น. จึงขอเชิญชวน
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก เชียงใหม่
  24/12/2557
  203
 • ด้วยทางเทศบาลตำบลสันผักหวาน จะได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆ เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาตำบลสันผักหวาน จึงประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้ ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ค
 • สำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  24/12/2557
  231
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและเตือนภัย สภาวะอากาศหนาวและลมแรง ในช่วงวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 มรสุมจากประเทศจีนพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นมีลมแรง
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง
  19/12/2557
  214
 • มูลนิธิโครงการหลวง จัดงานโครงการหลวง 2557 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งผลิตผลผลิตภัณฑ์ต่างๆและการท่องเที่ยวของโครงการหลวง รวมทั้ง อาหารจากผลิตผลของโครงการหลวง กิจกรรมการประกวดและการแส
 • มูลนิธิโครงการหลวง
  18/12/2557
  225
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่องถอดรหัสอักขระมอญโบราณ ศิลาจารึกเวียงเถาะ เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าการศึกษาอักษรมอญโบราณที่พบในเขตภาคเหนือตอนบน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 25557 เวลา 90.00-16.00 น. ณห้องประชุม พิพิธภัณฑ์สถ
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่
  18/12/2557
  254
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดทำโพสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "การกู้ยืม และการชำระหนี้ กองทุน กยศ." ให้กระจายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ โดยอาจปิดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือตามสถานที่ที่เหมาะสมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  16/12/2557
  205
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ประกาศหาญาติ ด้วยนายเท่ง แซ่แต้ อายุ 104 ปี อยู่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้แก่กรรมและยังไม่มีญาติมารับศพ ให้ญาติมารับศพภายในวันที 16 ธันวาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้ โรงพยาบาลจะจัดการฌาปนกิจศพ
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
  16/12/2557
  205
 • วัดดอนจั่น ได้จัดทำพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 ซึ่งตรงกับวัน "ปราบดาภิเษก" เพื่อน้อมรำลึกพระมาหากรุณาธิคุณ กำหนดการ พระสงฆ์ จำนวน 16 รูป ออกบิณฑบาต ณ วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.
 • วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  15/12/2557
  285
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะทำการทำลายฟิล์ม X-Ray ของ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของผู้ป่วยที่ได้มารับบริการ ซึ่งหากผู้ป่วยมีความประสงค์จะขอรับฟิล์ม X-Ray สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการรังสี ชั้น ๒ อาคารศรีพัฒน์ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12/12/2557
  242
     << หน้าที่ 25/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27