Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • ทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จะจัดงานวิ่งพัฒนาสุภาพ ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
  25/11/2557
  227
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ โครงการสวดมนต์ข้ามปี
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  24/11/2557
  239
 • ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๑ กำหนดจัดงาน “นิทรรศการหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก” ครั้งที่ ๒๔ (Gift Fair 2014 )
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
  20/11/2557
  229
 • ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ ร่วมกับ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "วันส้วมโลก
 • ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่
  20/11/2557
  235
 • สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา ได้กำหนดจัดงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา” ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum : Way of Life)
 • สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  20/11/2557
  290
 • สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๔๕๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
 • สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๔๕๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  20/11/2557
  237
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ กับทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ จังหวัดเชียงใหม่
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  20/11/2557
  242
 • ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการ จัดฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป ดังนี้
 • 20/11/2557
  932
     << หน้าที่ 27/27
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27