Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดทำโพสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "การกู้ยืม และการชำระหนี้ กองทุน กยศ." ให้กระจายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ โดยอาจปิดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือตามสถานที่ที่เหมาะสมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  16/12/2557
  322
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ประกาศหาญาติ ด้วยนายเท่ง แซ่แต้ อายุ 104 ปี อยู่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้แก่กรรมและยังไม่มีญาติมารับศพ ให้ญาติมารับศพภายในวันที 16 ธันวาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้ โรงพยาบาลจะจัดการฌาปนกิจศพ
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
  16/12/2557
  318
 • วัดดอนจั่น ได้จัดทำพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 ซึ่งตรงกับวัน "ปราบดาภิเษก" เพื่อน้อมรำลึกพระมาหากรุณาธิคุณ กำหนดการ พระสงฆ์ จำนวน 16 รูป ออกบิณฑบาต ณ วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.
 • วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  15/12/2557
  408
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะทำการทำลายฟิล์ม X-Ray ของ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของผู้ป่วยที่ได้มารับบริการ ซึ่งหากผู้ป่วยมีความประสงค์จะขอรับฟิล์ม X-Ray สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการรังสี ชั้น ๒ อาคารศรีพัฒน์ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12/12/2557
  369
 • ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดโครงการ การเตรียมพร้อมการเกษียณอายุประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดการจัดโครงการดังต่อไปนี้ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนาย
 • ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12/12/2557
  362
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑ กรมทางหลวง ได้ทำการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นหน่วยรับแจ้ง ตามรายละเอียดดังนี้ ๑.ศูนย์ฯ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑ โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๐๔๙๔๒ ๒.ศูนย์ปฏิบัติการทางหลวงสันป่าตอง โทรศัพท
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑ กรมทางหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  12/12/2557
  397
 • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีทักษะชีวิต ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ซึ่งสิ่งที่ยังขาดและขอรับบริจาคเป็นของรางวัลให้กับเด็ก เช่น ทุนสนับสนุนเรื่องอาหา
 • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  09/12/2557
  362
 • จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจักงาน "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด" ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อขอรับบริจาคสิ่งของสำหรับใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชา
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  09/12/2557
  340
 • สำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ จำหน่ายเข็มละ ๓๐๐ บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓
  08/12/2557
  338
 • สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014 @ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมแสดงหุ่นละครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงขอเชิญ
 • สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/12/2557
  418
 • ด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง " ถอดรหัสอักขระมอญโบราณ ศิลาจารึกเวียงเถาะ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จึงขอเชิญท่านผู้สนใจในอักษรมอญโบราณเ
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/12/2557
  374
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดทำโพสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "การกู้ยืม และการชำระหนี้ กองทุน กยศ." ให้กระจายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ โดยอาจปิดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือตามสถานที่ที่เหมาะสมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
  04/12/2557
  330
 • ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สกาวะอากาศล่วงหน้า ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุณหภูมิลดลง ๔ - ๖ องศาเซลเซียส ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  03/12/2557
  352
 • ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ขอความอนุเคาระห์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมโครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014@ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการแสดงห
 • สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  03/12/2557
  352
 • ด้วยคณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ สุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น ในวาระครบรอบ ๒๐ ปี คณะสัตวแพทศาสตร์ และ ๕๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแ
 • ด้วยคณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  02/12/2557
  351
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ จะดำเนินการทำลายฟิล์มเอกซ์เรย์ของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา หากท่านใดต้องการจะเก็บฟิล์มเอกซ์เรย์ของท่านไว้ กรุณาติดต่อขอคัดลอกสำเนาฟิล์มเอกซ์เรย์ได้ที่ แผนกเอกซ์เรย์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวล
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่
  02/12/2557
  338
 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  02/12/2557
  300
 • เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครบ ๘๗ พรรษา" ๕ ธันวามหาราช" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั้วกัน
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก เชียงใหม่
  01/12/2557
  365
 • ด้วยเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชิญชวนประธานชุมชน ประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดถนนซอยโกสิ่ว-ห้วยแก้ว ในวันพุธ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณถนนซอยโกสิ่ว - ห้วยแก้ว
 • สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก เชียงใหม่
  01/12/2557
  318
 • ด้วยแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ ดำเนินกิจกรรมการบำรุงรัษาทางหลาง และการติตตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัย ดังนี้ ๑. บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม. ๖+๐๑๗ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไปจนถึงวันที่ ๑๙ มีนาค
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  01/12/2557
  308
     << หน้าที่ 29/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30