Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
  13/11/2561
  57
 • ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาติไทย กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาติไทย
  06/11/2561
  62
 • ศุนย์ศึกษาสถาปัตยกรรมผังเมืองและสิ่งแวดล้อม (ศูนย์อยู่ดี) สถาบันวิจัยสังคม กำหนดจัดสัมมนาวิชาการหัวข้องเรื่อง "ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม และนโยบายท้องถิ่นจากชุมชนในการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ร่วมมองหาทางออกเพื่อเมืองเก่าเชียงใหม่"
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  06/11/2561
  64
 • กรมชลประทานกำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • กรมชลประทาน
  01/11/2561
  70
 • กรมชลประทานกำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อันเนื่องจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • กรมชลประทาน
  01/11/2561
  57
 • สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กำหนดจัดงานสมัมนาประชาสัมพันธ์ พบสมาชิก กสจ.และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  31/10/2561
  58
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก เปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้าเรียนในศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย รุ่นที่ 2
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
  29/10/2561
  57
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561
 • เรือนจำกลางจังหวัดลำพูน
  18/10/2561
  188
 • คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดจัดการแข่งเปตองมหากุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาบรมราชชนนี รายได้สมทบ "กองทุนหมอเจ้าฟ้า"
 • คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12/10/2561
  71
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศถึงผู้มีภาระผูกพันในบัญชีเงินฝากคลัง รพัสบัญชี 11930 เงินฝากแผนกป่าไม้จังหวัด(เงินมัดจำเข้าทำประโยชน์) ติดต่อรับเงินคืน
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
  12/10/2561
  70
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(กสจ.)ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กำหนดจัดโครงการอบรมให้แก่สมาชิก กสจ.
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(กสจ.)กำหนดจัดโครงการอบรมให้แก่สมาชิก กสจ.
  04/10/2561
  65
 • โครงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม มหิดล เฮลตี้เดย์ 2018
 • โครงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  04/10/2561
  79
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "วันสมเด็จย่า"ประจำปี 2561
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  04/10/2561
  68
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จะจัดให้มีการประมูลป้ายทะเบียนรถ (เลขสวย)
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
  28/09/2561
  76
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  26/09/2561
  72
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารนานาชาติ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือ "คลินิกแก้หนี้"
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
  12/09/2561
  86
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการ
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์
  12/09/2561
  79
 • สมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาเรียนรู้ทักศะชีวิต และฝึกอบรมจิตอาสา ประจำปี 2561
 • สมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่
  20/08/2561
  91
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ในหัวข้อเรื่อง "กาลเทศะตามนัยพระพุทธศาสนา"
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
  20/08/2561
  82
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก ของเชิญชวนเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับตำบล เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมแทนตำแหน่งที่ว่าง
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
  08/08/2561
  99
     << หน้าที่ 3/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30