Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่
  28/12/2561
  94
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กำหนดจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน "EDUdigital 2019"
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  28/12/2561
  93
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต 2562 โดยจะจัดกิจกรรมในวันที่ 12 มกราคม 2562
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เขต 2
  28/12/2561
  84
 • สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชาสัมพันธ์เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  25/12/2561
  88
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ให้ผู้มีรายได้น้อย ที่สนใจอยากมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นของตนเอง ในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ตามโครงการบ้านล้านหลัง
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  19/12/2561
  89
 • วัดดอนจั่น กำหนดจัดพิธีสืบชาตา มงคลชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 1 มกราคม 2562
 • วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  12/12/2561
  98
 • เทศบาลตำบล สันผักหวาน จะดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆประจำปี เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาตำบลสันผักหวาน
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  12/12/2561
  90
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
  13/11/2561
  109
 • ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาติไทย กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาติไทย
  06/11/2561
  107
 • ศุนย์ศึกษาสถาปัตยกรรมผังเมืองและสิ่งแวดล้อม (ศูนย์อยู่ดี) สถาบันวิจัยสังคม กำหนดจัดสัมมนาวิชาการหัวข้องเรื่อง "ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม และนโยบายท้องถิ่นจากชุมชนในการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ร่วมมองหาทางออกเพื่อเมืองเก่าเชียงใหม่"
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  06/11/2561
  119
 • กรมชลประทานกำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • กรมชลประทาน
  01/11/2561
  121
 • กรมชลประทานกำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อันเนื่องจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • กรมชลประทาน
  01/11/2561
  100
 • สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กำหนดจัดงานสมัมนาประชาสัมพันธ์ พบสมาชิก กสจ.และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  31/10/2561
  104
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก เปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้าเรียนในศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย รุ่นที่ 2
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
  29/10/2561
  105
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561
 • เรือนจำกลางจังหวัดลำพูน
  18/10/2561
  289
 • คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดจัดการแข่งเปตองมหากุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาบรมราชชนนี รายได้สมทบ "กองทุนหมอเจ้าฟ้า"
 • คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12/10/2561
  117
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศถึงผู้มีภาระผูกพันในบัญชีเงินฝากคลัง รพัสบัญชี 11930 เงินฝากแผนกป่าไม้จังหวัด(เงินมัดจำเข้าทำประโยชน์) ติดต่อรับเงินคืน
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
  12/10/2561
  114
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(กสจ.)ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กำหนดจัดโครงการอบรมให้แก่สมาชิก กสจ.
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(กสจ.)กำหนดจัดโครงการอบรมให้แก่สมาชิก กสจ.
  04/10/2561
  117
 • โครงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม มหิดล เฮลตี้เดย์ 2018
 • โครงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  04/10/2561
  129
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "วันสมเด็จย่า"ประจำปี 2561
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  04/10/2561
  113
     << หน้าที่ 3/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30