Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • จังหวัดเชียงใหม่และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
  14/02/2561
  119
 • เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
  13/02/2561
  111
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ปิดประกาศและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ"
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  13/02/2561
  125
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีรายได้ตามมาตรา 40(1)-(8) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรม
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
  13/02/2561
  120
 • โรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง วิชัยวิทยามินิมาราธอน ครั้งที่ 13
 • โรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
  05/02/2561
  108
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ได้จัดทำปฏิทินข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 • โรงพยาบาลสวนปรุง
  05/02/2561
  114
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
  05/02/2561
  100
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 6
 • THE WORLD BANK
  18/01/2561
  125
 • วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) ขอเชิญชวนศรัทธาพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม ปริวาสกรรม หรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพ็ญ
 • วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  18/01/2561
  114
 • มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก "บ้านพาเพลิน" ขอเชิญชวนทำบุญสนับสนุนส่งเสริมมูลนิธิได้ช่วยเหลือเด็กทางกฎหมาย
 • มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก "บ้านพาเพลิน"
  18/01/2561
  118
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะจัดโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ (วิ่งมินิมาราธอน)
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
  18/01/2561
  117
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง ร่วมกับโรงเรียนสันกำแพง กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้า " ปิ๊กมาเต๊อะ สันก่ำแปง โฮงเฮียนเฮา"
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง
  10/01/2561
  121
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน กำหนดจัดงานเดินการกุศล สร้างสัมพันธ์น้องพี่ ครั้งที่ 1
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน
  10/01/2561
  145
 • กรมชลประทาน กำหนดจัดสัมมนาโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล
 • กรมชลประทาน
  03/01/2561
  118
 • คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
 • คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  03/01/2561
  112
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่
  03/01/2561
  105
 • มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์มหวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดสัมมนาโครงการ "เพราะมีน้ำใจจึงมีชีวิต"สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 21
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  18/12/2560
  129
 • คณะศิษย์หลวงปู่พระครูธรรมโกศล กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพของ หลวงปู่พระธรรมโกศล
 • วัดร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  18/12/2560
  205
 • คณะศิษย์หลวงปู่พระครูธรรมโกศล กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพของ หลวงปู่พระธรรมโกศล
 • 18/12/2560
  123
 • วัดดอนจั่น กำหนดจัดพีธีสืบชาตา มงคลชีวิต
 • วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  18/12/2560
  118
     << หน้าที่ 3/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27