Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จะจัดให้มีการประมูลป้ายทะเบียนรถ (เลขสวย)
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
  28/09/2561
  136
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  26/09/2561
  130
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารนานาชาติ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือ "คลินิกแก้หนี้"
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
  12/09/2561
  144
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการ
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์
  12/09/2561
  138
 • สมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาเรียนรู้ทักศะชีวิต และฝึกอบรมจิตอาสา ประจำปี 2561
 • สมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่
  20/08/2561
  154
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ในหัวข้อเรื่อง "กาลเทศะตามนัยพระพุทธศาสนา"
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
  20/08/2561
  136
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก ของเชิญชวนเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับตำบล เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมแทนตำแหน่งที่ว่าง
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
  08/08/2561
  165
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประชาสัมพันธ์จัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  03/08/2561
  163
 • วัดดอนจั่น ขอเชิญผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประเทศลาว
 • วัดดอนจัน
  02/08/2561
  162
 • โรงพยาบาลสันทราย ขอเชิญร่วมทำบุญมหกรรมผ้าป่ารวมญาติมหากุศล "โรงพยาบาลช่วยคน ประชาชนช่วยโรงพยาบาล"
 • โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  20/07/2561
  164
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
  25/06/2561
  162
 • โรงเรียนดาราวิทยาลัย กำหนดจัดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 140 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 • โรงเรียนดาราวิทยาลัย
  12/06/2561
  227
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ( เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ) จัดกิจกรรม kicoff รณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ( เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน )
  12/06/2561
  177
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง
 • สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
  04/06/2561
  160
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของดการเรียนการสอนและการบริการผู้ป่วย
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  30/05/2561
  175
 • สถาบันการเดินและการจักรยานไทยร่วมกับ สสส. กำหนดระยะเวลาชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะประจำปี 2561 60 โครงการทั่วประเทศ
 • สถาบันการเดินและการจักรยานไทย
  11/05/2561
  166
 • วัดดับภัยกำหนดจัดงานสะเดาะเคราะห์สืบชาตาประจำปี
 • วัดดับภัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/05/2561
  157
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา"รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2561"
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา"รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2561"
  04/05/2561
  170
 • ศูนย์วัฒนธรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศฺลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
 • ศูนย์วัฒนธรรมและการจัดการความรู้
  23/04/2561
  237
 • กองทัพบก จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561
 • หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กรุงเทพฯ
  30/03/2561
  182
     << หน้าที่ 4/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30