Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร กำหนดจัดประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าจองทอง ประจำปี 2560
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  22/05/2560
  85
 • แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ดำหนดจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
 • แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
  17/05/2560
  75
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน
  17/05/2560
  61
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค จำนวล 1 อัตรา
 • สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่
  04/05/2560
  112
 • อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ ประจำปี 2560 ซึ่งวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ประชาชนจะเดินขึ้นสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ
 • อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  04/05/2560
  68
 • จังหวัดยโสธร กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2560
 • ศาลากลางจังหวัด ยโสธร
  27/04/2560
  90
 • วัดดับภัยกำหนดจัดงานประจำปีสะเดาะเคราะห์สืบชาตา ประจำปี 2560
 • วัดดับภัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  27/04/2560
  79
 • กรมชลประธานร่วมกับกรมประมง กำหนดจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล อำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  21/04/2560
  69
 • มูลนิธิครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครชายไทยที่มีอายุครบ 20 ปีบริบุรณ์ไม่เกิน 45 ปี เพื่ออุปสมบท จำนวน 9 รูป
 • มูลนิธิครูบาศรีวิชัย
  21/04/2560
  66
 • อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีมติจัดสร้างรูปหล่อองค์สามกษัตริย์ ขนาดสูง 40 เซนติเมตร หน้ากว้าง 32 เซนติเมตร และเหรียญองค์สามกษัตริย์ให้ประชาชนได้บูชา เพื่อหารายได้ปรับปรงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังใหม่)
 • ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่
  11/04/2560
  94
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกจั้ง กำหนดจัดการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
  10/04/2560
  68
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมพร้อมออก พ.ร.บ.ใหม่ ส่งเสริมวินัยทางการเงินและลดปัญหาการค้างชำระหนี้ของผู้กู้ยืม
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  04/04/2560
  65
 • ศุนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศุนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จุลสารประชาสัมพันธ์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง เมษายน 2560
  04/04/2560
  83
 • สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า กำหนกจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560
 • สำนักประชาสัมพันธ์ สำงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฎร เขตดุสิต กรุงเทพฯ
  03/04/2560
  77
 • คณะพ่อแม่ผู้ปกครองส่างลอง รวมทั้งคณะศรัทธาอารามป่ากล้วยชมภู กำหนดจัดงานบุญประเพณีปอยส่างลอง (ลูกแก้ว) พรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
 • คณะศรัทธาอารามป่ากล้วยชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  29/03/2560
  79
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เอเชียทูเดย์: คนรุ่นใหม่กับการสร้างประวัติศาสตร์ของอนาคต
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  23/03/2560
  68
 • เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวอถีหนองควาย" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 • เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  23/03/2560
  72
 • วัดดอนจั่น กำหนดจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ "แก้ปีชง รับโชค"
 • วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  17/03/2560
  77
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  14/03/2560
  78
 • โรงเรียนกาวิละอนุกูล ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 • โรงเรียนกาวิละอนุกูล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  14/03/2560
  84
     << หน้าที่ 5/26 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26